Our Story

Having spent a childhood falling off rafts, pulling up lobster pots for pocket money with the sound of the clanging boatyard in the backyard, the inspiration that led to The Old Sea Dog was all around. Sisters Lisa and Jane Talbot launched their Sea Shop and Gallery by the shores of Sheephaven Bay in the summer of 2017. Bringing together their business and artistic talents with the rich seafaring traditions of family and community The Old Sea Dog like the sea itself is ever changing…
LISA AND JANE IN SHOP
The Old Sea Dog Shop

SCÉAL S'AGAINNE

De bharr ár n-óige a chaitheamh ag titim amach as raftaí, ag tarraingt aníos potaí gliomach fá choinne airgead póca le fuaim an bhádchós cleaingeáilte i leac an dorais againn, bhí an inspreagadh a ba chúis leis An Old Sea Dog thart i ngach áit. Sheol na deirfiúracha Lisa agus Jane Talbóid á Siopa Farraige agus Gailearaí ar bhruach Chuan na gCaorach i samhradh na bliana 2017. Chuir siad le chéile a gcumas gnó agus ealaíne leis an traidisiún saibhir loingseoireachta den teaghlach agus den phobal áitiúil. Tá An Old Sea Dog, cosúil leis an fharraige féin, i gcónaí ag athrú…

Sea Shops & Galleries

Step aboard and delve into the cargo of nautical treasures in our various coastal ports of call, Downings and Galway. We offer our unique in-house original designs along with a mix of eclectic maritime products. A celebration of the sea. Our shops showcase local artists, craftspeople and produce. We are always open to working with new crew members and increasing our range of artistic cargo. So, if you fancy joining us on deck drop us a line…

FRONT OF SHOP
Galway shop

Siopaí Mara & Gailearaí

Fáilte ar bord An Old Sea Dog, áit a gceiliúrann muid an fharraige agus á saibhreas. Tá sé mar aidhm againn siopa dírithe ar an fharraige a chruthú, siopa a bheas eolasach agus spraíúil, ag cur os comhair an phobail ár ndearaí féin de bpreabchártaí, bádaí i mbolgáin agus seoda eile muirí. Bain sult as…

“Is fánach an áit a bhfaighfeá giomach” 

“It’s an odd place that you might find a lobster”